1. HOME
  2. 久留米青年会議所
  3. 組織図

Organization

久留米青年会議所

組織図

2019年度組織図

65周年実行委員会

心の進化推進プロジェクト

会員拡大プロジェクト

アカデミー委員会

会員交流委員会

魅力発信委員会

青春提供委員会

青少年育成委員会

会務運営グループ